UWAGA!!! KONKURS!!!

UWAGA!!! KONKURS!!!

Zachęcamy WSZYSTKICH UCZNIÓW oraz DZIECI

z oddziału przedszkolnego i punktów przedszkolnych do udziału w konkursie

„Franciszek Żwirko oczami dzieci”

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Punkt przedszkolny w Grzywnie, punkt przedszkolny w Brąchnówku i oddział przedszkolny w Grzywnie – prace plastyczne w dowolnej technice
 2. Klasy I-IV – prace plastyczne w dowolnej technice
 3. Klasy V-VIII – praca plastyczna w dowolnej technice lub MEM

Regulamin konkursu:

 1. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu 1 pracę.
 2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (dopuszcza się prace przestrzenne).
 3. Prace plastyczne mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo (grupa może liczyć maksymalnie 3 osoby).
 4. Format prac płaskich A4 lub A3.
 5. Prace dostarczamy do 4 listopada do pani Marleny Błaszkowskiej lub pani Anny Klimas.
 6. Każda praca na odwrocie jest opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna.
 7. MEMY można dostarczać w formie wydruku w formacie A4 lub drogą mailową jako złącznik w formacie jpg na adres: marlenablaszkowska@wp.pl (informacje o autorze podajemy w treści @)
 8. W każdej kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca przez powołaną w tym celu komisję konkursową.