W poszukiwaniu ozimin i roślin okopowych

W poszukiwaniu ozimin i roślin okopowych

Niecodzienne zajęcia przyrodnicze odbyły się w klasie III. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych, których celem było odnalezienie w Grzywnie  pól, na których zostały zasiane zboża ozime oraz pól i warzywników z roślinami okopowymi. Z oziminami poszło gładko, ale już ze znalezieniem pola z burakami cukrowymi i pastewnymi był problem. Pozostały plansze z ilustracjami i zdjęcia w Internecie. Na pocieszenie znaleźliśmy buraki ćwikłowe i marchew.

Anna Klimas

wychowawca klasy III