Programy edukacyjne realizowane przez uczniów klas I-III w roku szkolnym 2019/20

Programy edukacyjne realizowane przez uczniów klas I-III w roku szkolnym 2019/20

„Dziel się uśmiechem”

Uczniowie klasy I i III w roku szkolnym 2019/2020 będą realizowali program edukacyjno-profilaktyczny „Dziel się uśmiechem”. Celem tego programu jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez wychowawców klasy I i III we współpracy z PCK.

„Mały Odkrywca”

W bieżącym roku szkolnym w klasie III realizowany będzie autorski program przyrodniczy „Mały Odkrywca”, w ramach którego uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania i pogłębiali wiedzę przyrodniczo-ekologiczną. Realizację zajęć przewidziano w formie warsztatów, wycieczek, spotkań z leśnikiem oraz zabaw ruchowych w terenie.

„Polskie tradycje w oczach małego dziecka”-

„Polskie tradycje w oczach małego dziecka”- to program edukacyjny skierowany do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klasy III. Realizowany będzie przez wychowawczynie tych oddziałów na zajęciach pozalekcyjnych. Zaplanowane zostały m.in. wyjazdy, inscenizacje, spotkania, warsztaty z udziałem rodziców i dziadków po to, aby przybliżyć wszystkim nasze polskie tradycje i zwyczaje. Znaczna część  wytworów powstałych podczas realizacji programu będzie ozdobą sal lekcyjnych oraz uświetni imprezy klasowe i szkolne.

Anna Klimas