„Naturalne i Syntetyczne”

Zapraszam uczniów do wzięcia udziału w projekcie „Naturalne i Syntetyczne” realizowanym przez Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Zajęcia maja formę warsztatów o profilu przyrodniczo-chemicznym. Skierowane są do młodzieży w wieku 12-16 lat. Odbywają się w cztery soboty w roku szkolnym 2019/2020: 16.11.19, 29.02.20, 04.04.20, 09.05.20. Są bezpłatne. Pokrywane będą też koszty dojazdu. Między zajęciami uczniowie otrzymają obiad.

Liczba miejsc ograniczona: tylko dla 10 uczniów z naszej szkoły.

Zgłoszenia przyjmuje p. Bożena Koprowska (nauczyciel chemii)