Specjaliści od Fabryki Czekolady

Home / Aktualności / 2018 / 2019 / Specjaliści od Fabryki Czekolady

Jedną z najbardziej lubianych przez uczniów lektur w klasie czwartej jest książka Roalda Dahla Charlie i fabryka czekolady. Czwartoklasiście chętnie ją czytają i chętnie o niej rozmawiają. W tym roku omawianie lektury miało formę klasowego konkursu czytelniczego. Najpierw uczniowie rozwiązywali samodzielnie test ze znajomości książki, a następnie, w grupach rozwiązywali zadania dotyczące przygód Charliego: krzyżówkę, rozpoznawali ilustracje, opisywali postacie i odpowiadali na wylosowane pytania. Wszystkie zadania zostały sprawdzone, omówione i ocenione na punkty. Uczniowie sprawdzali również samodzielnie prace kolegów. Po podliczeniu wszystkich punktów tym razem najlepsi okazali się chłopcy: I miejsce zdobył Artur Pilecki, II – Kornel Kroskowski, a III Igor Drumowicz, którzy w nagrodę otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy oraz, tak jak wszyscy uczestnicy zestaw zakładek do książek i długopisy. Gratuluję znajomości lektury i wszystkich czwartoklasistów zachęcam do udziału w kolejnym konkursie czytelniczym, tym razem międzyszkolnym, który odbędzie się w maju.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć do naszej galerii.

Marlena Błaszkowska