Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z robotyki

Home / Aktualności / 2018 / 2019 / Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z robotyki

W I sem. roku szkolnego 2018/2019 realizowaliśmy w naszej szkole projekt „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. W ramach projektu dwie grupy uczniów klas Va, Vb oraz VI brały udział w 10 godzinach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z robotyki. Poprzez świetną zabawę klockami LEGO MINDSTROMS Education EV3 uczniowie rozwijali kompetencje kluczowe, w szczególności: porozumiewania się w mowie ojczystej, rozumienie słów w języku angielskim, kompetencje matematyczne i informatyczne oraz społeczne.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Anna Lada

Piotr Rogaszewski