Wycieczka do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Toruniu 1 czerwca 2017 r.

Home / Archiwum / 2016 / 2017 / Wycieczka do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Toruniu 1 czerwca 2017 r.

Uczniowie klas I-III naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez toruńskich strażaków. Zajęcia składały się z dwóch części. Pierwsza część odbywała się w sali edukacyjnej „OGNIK”. Na początku zajęć  wszyscy uczniowie przebrali się w kurtki i kaski strażackie. W takim umundurowaniu przeszli do specjalnego pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia. Tematyka zajęć w sali „OGNIK” obejmowała omówienie i przedstawienie podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków bezpieczeństwa i znaków ewakuacyjnych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w domu i w szkole. Uczestnicy zajęć zapoznali się z zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru, sposobami alarmowania o pożarze oraz sposobami ewakuacji. Zajęcia wspomagane były prezentacjami multimedialnymi, zadymiarką teatralną, imitacją gorących drzwi i uruchomieniem systemu alarmowania o pożarze. Druga część miała na celu zapoznanie uczniów z obiektem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz wozami pożarniczymi. Największym zainteresowaniem cieszyły się łodzie ratunkowe oraz możliwość wejścia do wozu strażackiego. Jako podsumowanie zajęć uczniowie otrzymali Certyfikat Małego Strażaka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć do naszej GALERII

                                                                                                          Organizator wyjazdu                                                                                                                      Anna Klimas