Podróże z panem Kleksem

Home / Archiwum / 2015 / 2016 / Podróże z panem Kleksem


29 kwietnia po raz trzeci odbył się w naszej szkole konkurs czytelniczy dla uczniów klas czwartych. W tym roku czwartoklasiści wykazywali się znajomością książki Jana Brzechwy Podróże pana Kleksa. Do konkursu przystąpiły reprezentacje pięciu szkół: SP nr5 w Chełmży oraz wszystkich gminnych szkół podstawowych (z Zelgna, Sławkowa, Kończewic i Grzywny). Uczniowie rozwiązywali m.in. szczegółowy test ze znajomości książki, krzyżówkę, odpowiadali na wylosowane pytania oraz wykazywali się umiejętnością czytania ze zrozumieniem i porządkowania informacji. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Ostatecznie I miejsce ex aequo zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr5 w Chełmży i Szkoły Podstawowej w Kończewicach, II miejsce – SP w Zelgnie, a III – SP w Sławkowie. Gospodarze tym razem zajęli IV miejsce. Wszystkim uczestnikom gratulujemy znajomości książki, a opiekunkom dziękujemy za przygotowanie uczniów i prace w konkursowej komisji.

Organizatorka konkursu
Marlena Błaszkowska