Książki naszych marzeń

Home / Archiwum / 2015 / 2016 / Książki naszych marzeń

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w rządowym projekcie Książki naszych marzeń współfinansowanym przez organ prowadzący, czyli Gminę Chełmża. W ramach projektu, w porozumieniu z Biblioteką samorządową w Grzywnie zakupiono do biblioteki szkolnej książki na kwotę 1650 złotych. Są to przede wszystkim uzupełnienia znanych dzieciom i lubianych przez nie serii (m.in. Zuźka Zołzik, Hania Humorek, Koszmarny Karolek, Dziennik Cwaniaczka) oraz nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży: Zapiski Luzaka, Kroniki Archeo, Nela mała Reporterka. Książki stopniowo pojawiają się na bibliotecznych półkach i są wypożyczane dzieciom. Zapraszam wszystkich uczniów do biblioteki codziennie podczas przerwy o godzinie 10.15.

Marlena Błaszkowska