Doroczne spotkanie byłych pracowników

Home / Archiwum / 2013 / 2014 / Doroczne spotkanie byłych pracowników

28 listopada 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie byłych pracowników naszej szkoły. Tym razem program artystyczny przygotowała klasa III pod kierunkiem p. Anny Klimas. Okraszone brawurowymi wykonaniami przebojów muzyki rozrywkowej humorystyczno – satyryczne scenki z życia szkoły przywołały wśród zebranych wiele wspomnień i stanowiły wstęp do długich rozmów przy kawie. Natomiast kolorowe róże z krepy przygotowane i wręczone przez dzieci były bardzo miłym upominkiem dla gości.

Marlena Błaszkowska