Spotkanie

Home / Archiwum / 2012 / 2013 / Spotkanie

28 listopada odbyło się już po raz piąty spotkanie emerytów i dawnych pracowników Szkoły. Pomysłodawczynią i organizatorką pierwszej imprezy była pani Gabriela Czerwonka. Po jej przejściu na emeryturę tradycję tę podtrzymują dyrektor Szkoły, Hanna Dorenda oraz Marlena Błaszkowska.

Od pięciu lat na przełomie października i listopada zapraszamy do szkoły jej byłych pracowników. Po uroczystej akademii jest czas na wspominanie dawnych czasów. Niezależnie od frekwencji i pogody za oknem spotkaniom towarzyszy bardzo ciepła, serdeczna atmosfera.

W tym roku dowcipne przedstawienie przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Joanny Błażejczyk. Goście otrzymali również symboliczne kwiatki przygotowane przez panią Grzędę. Po części oficjalnej dawni i obecni pracownicy szkoły spotkali się przy kawie. Wspomnieniom nie było końca. Okazuje się, że nauczyciele z dużym sentymentem opowiadają o Szkole w Grzywnie oraz o jej uczniach.

Wielką frajdę sprawiło zebranym oglądanie starych zdjęć przyniesionych przez uczestników spotkania i wyszukiwanie na nich znajomych twarzy.
Oj wiele się zmieniło w ostatnich latach.

Kolejna okazja do wspomnień już jesienią. Mamy nadzieję, że goście dopiszą, a atmosfera jak zwykle będzie sympatyczna.

Marlena Błaszkowska