Kadra

Start / Informacje / Kadra

Dyrektor Szkoły: Barbara Łaukajtys

mgr Marlena Błaszkowska język polski, wych. kl.VIII
mgr Karolina Brodzka zaj. logopedyczne
mgr Marta Gajtkowska język angielski, wychowawca kl.VII
mgr Renata Grzęda edukacja w-szkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, wych. kl. II
mgr Małgorzata Jelińska historia, religia
mgr Anna Klimas edukacja wczesnoszkolna
mgr Łukasz Kontowicz wychowanie fizyczne
mgr Bożena Koprowska chemia
mgr Anna Kordowska edukacja przedszkolna
mgr Dorota Kurdynowska geografia
mgr Anna Lada matematyka, wych. kl. IV i V
Natalia Błażejczyk edukacja przedszkolna (o. przedszkolny  w Brąchnówku
dr Barbara Łaukajtys dyrektor szkoły, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Teresa Mika rewalidacja, świetlica, biblioteka
mgr Piotr Rogaszewski biologia, przyroda, informatyka, wych. kl. VIb
mgr Aneta Sadowska – Chorążak nauczyciel wspomagający
mgr Hanna Skrzypczak edukacja wczesnoszkolna, technika, wych. kl. I
mgr Justyna Beszczyńska surdo-tyflopedagog
mgr Joanna Tańska matematyka, fizyka, wych. kl. VIa
mgr Sylwia Winiarek doradztwo zawodowe, psycholog
mgr Marcin Wawrzyniak edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Daria Bogdanowicz plastyka, muzyka, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ilona Swinarska j. polski
mgr Tomasz Kozankiewicz historia, technika
mgr Maja Olszewska edukacja wczesnoszkolna (punkt przedszkolny)
mgr Agnieszka Ratowska j, niemiecki

Pracownicy administracji:

  1. Józefa MachalewskaPracownicy obsługi:
    1. Jadwiga Romankiewicz
    2. Małgorzata Pohl
    3. Iwona Trzpil
    4. Rafał Chryszczak