Klauzule i zgody RODO

Start / Informacje / Dla rodzica / Klauzule i zgody RODO

Zgody RODO

Do pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Szkoły Podstawowej w Grzywnie została powołana :

p. Urszula Włodarczyk, z którą można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej

u.wlodarczyk@jumi2012.pl

Klauzula informacyjna RODO – PP i Oddział przedszkolny

Klauzula informacyjna RODO -rekrutacja uczniów

Klazula zgody na wizerunek dziecka

Klauzula zgody na udział w pracach Rady Rodziców

Klauzula zgody na korespondencji przy użyciu poczty elektronicznej

Klauzula zgody na odbiór dziecka przez osobę upoważnioną przez rodziców

Klauzula zgody konkurs- zawody oraz wizerunek dziecka w szkole podstawowej

Klauzula zgody na publikacje wizerunku dziecka i jego wytworów artystycznych

Klauzula zgody na Organizacja konkursów i zawodów sportowych pozaszkolnych