Szanowni Państwo,
Z przeprowadzonych dzisiaj szacunków wynika, że spośród zatrudnionych w Szkole nauczycieli prawdopodobnie nie będzie strajkowało 5 i będą pełnić dyżury w świetlicy dla dzieci, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki. Kl. II i III mają zajęcia z wychowawczynią. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą przebywać w niej w godzinach swoich zajęć. Jeśli ktoś z Państwa chciałby, aby dziecko wyszło do domu wcześniej, proszę o wypisanie zwolnienia na kartce, ponieważ strajkujący nauczyciele nie logują się do dziennika elektronicznego i nie odczytują wiadomości przekazywanych tą drogą.
Autobusy szkolne jeżdżą rano o zwykłych godzinach, popołudniowe – w zależności od potrzeby.

Hanna Dorenda